Księgowość w niewielkich firmach - Potok.com.pl

Podatki i księgowość w niewielkich firmach

Księgowość w niewielkich firmach - Potok.com.plKsięgowość w niewielkich firmach? Podatnik rejestrując działalność gospodarczą musi wytyczyć gdzie będzie kompletowana dokumentacja rachunkowa. Jeśli przedsiębiorca realizuje księgowość samodzielnie, dopełniając formularz CEIDG-1 może zostawić puste miejsce lub zapełnić je danymi firmy. Jeżeli rachunkowość wykonywać będzie biuro rachunkowe, informacje o tym w terminie siedmiu dni należy zaktualizować. Księgowość dla małych firm można prowadzić rozliczając się na kilka sposobów: wedle karty podatkowej, księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu ewidencjonowanego.

Na podstawie księgi przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów, czyli ewidencja księgową na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych – zazwyczaj faktur i rachunków. W takim wypadku przechowuję się wszelakie informacje o przychodach i wydatkach firmy. Płatnik w ramach rozliczenia może posłużyć się formą podatku na zasadach ogólnych jak również podatku liniowego z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dla tych możliwości istnieją różne stawki podatkowe oraz metoda przeprowadzania obliczeń. Jest to najzwyklejsza sposobność do rozliczania oraz nie wymaga sporo czasu.

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałtu ewidencjonowany jest uproszczonym sposobem prowadzenia ewidencji księgowej. Znaczącym czynnikiem rozliczenia podatkowego jest dochód jaki przedsiębiorstwo wygenerowało, pomijając w rozrachunkach poniesione koszty. Do podsumowanego przychodu obliczona jest stawka podatkowa. Przeprowadzenie rozliczeń podatku tym sposobem można w momencie, kiedy posiada się samodzielną działalność gospodarczą jak również działalność gospodarczą w formie spółki. Wobec zaistniałej sytuacji, sprecyzowany jest maksymalny próg przychodów 250,000 tys. euro. Jednakże trzeba mieć na uwadze fakt, że w stosunku do spółki w limit wchodzić będzie przychód wspólny partnerów biznesowych. Przychody z samodzielnej działalności i spółki nie są dodawane.

Zgodnie z kartą podatkową

Podatnik wykonując rozliczenia tym sposobem nie jest zobowiązany, aby sporządzać księgowość, do uiszczania opłat zaliczek na podatek dochodowy, nie jest zobowiązany również, aby złożyć zeznanie podatkowe. Zobowiązany jest natomiast pozostawić do wglądu jakichkolwiek kopii faktur oraz rachunków w kolejności numerów. Materiały zachowuje się w przeciągu 5 lat podatkowych – od końca roku w którym wystawiono fakturę lub rachunek. Działalność gospodarcza musi posiadać i wypełnić książkę ewidencji zatrudnienia. Płatnik płaci stałą stawkę podatku w każdym miesiącu. Miesięczny podatek jest określony na podstawie ustaleń naczelnika urzędu skarbowego. Na wartość podatku ma wpływ ilość mieszkańców w obrębie prowadzenia firmy, ilość zatrudnionych jak również charakter firmy. Karta podatkowa jest świetnym rozwiązaniem dla firm zatrudniających niedużą ilość pracowników.