Metale i obróbka - Potok

Metale i obróbka

Obróbka metali jest to proceder mający na celu nadać wytyczony kształt. Proces przekształcenia jest realizowany w momencie, kiedy nakreślone zostały parametry. Wśród wykorzystywanych technologii wyróżnić można obróbkę: cieplno-chemiczną, mechaniczną, skrawaniem, plastyczną i chemiczną. Zmianom poza kształtem podlegają właściwości chemiczne i fizyczne specyficznego surowca.

Obróbka plastyczna

  • Metale i obróbka - PotokKucie – tego rodzaju obróbki metalu, mają na celu zmianę kształtu wykonując uderzenia, zgniatanie albo nacisk. Kucie odbywa się w sposób ręczny albo mechaniczny – na zimno lub ciepło. Kucie mechaniczne jest wykonywane na młotkach, kuźniarkach albo prasach.
  • Gięcie – obrabianie metalu, którego celem jest zmiana kształtu przy wykonywaniu zwijania, wyginania lub zaginania. Obróbka poprzez gięcie odbywa się na zimno albo ciepło, a rozmiary poprzeczne są takie same.
  • Ciągnienie – obrabianie metalu polega na przekształceniu kształtu w wyniku częściowego zmniejszania się przekroju poprzecznego oraz wydłużeniu materiału. Ta metoda obróbki jest wykonywana na ciepło albo zimno. Przykładem wykorzystania takiej obróbki może być rura, pręt lub drut.
  • Tłoczenie – obróbka metalu, której celem jest zmiana kształtu dokonując kształtowanie, łączenie albo cięcie. Tłoczenie jest wykonywana na ciepło lub zimno. Przykładem tworzywa do zastosowania takiej obróbki może być płyta, blacha lub folia.
  • Walcowanie – obróbka metalu, której celem jest doprowadzenie do specyficznego kształtu przez nacisk wywierany pomiędzy: tarczkami, rolkami lub walcami. Może zaistnieć również sposobność, aby narzędzie płaskie przemieszczało się względem siebie kształtując przedmiot. Proces obróbki przebiega na zimno, gorąco albo ciepło. Walcowaniu mogą ulec na przykład takie materiały jak pręty, blachy lub kształtowniki.

Obróbka skrawaniem

  • Toczenie – obróbka metalu polega na przemianie kształtu tworzywa nadając przedmiotowi ruch obrotowy, a narzędzie jest wprawione w ruch liniowy. Tworzywo wprawione w ruch ma styczność nożem tokarskim, który sposobem skrawania wprawia w kształt stożkowaty, kulisty lub walcowaty. Ta metoda obróbki wykonywana jest: poprzecznie, obwiedniowo, wewnętrznie, wzdłużnie, zewnętrznie lub kopiowo.
  • Frezowanie – obróbka metalu, której celem jest doprowadzenie do wytyczonego kształtu poprzez wieloostrzowe narzędzie. Narzędzie obrabiarki tzw. frezarki wprowadzone jest w ruch obrotowy – obwodowy lub czołowy. Przedmiot poddawany obrabianiu wykonuje jest ruch posuwowy – współbieżnie albo przeciwbieżnie – jest to zależne od ułożenia osi obrotu ostrza. Może zdarzyć się tak, że ostrze zostanie dodatkowo wprawione ruch posuwowy, a tworzywo zostanie umiejscowione statycznie.
  • Szlifowanie – ta metoda obróbki odbywa się przez zdzieranie metalu o cienkiej ilości materiału w zastosowaniu narzędzi ściernych – takich jak ściernica. To ile materiału zostanie startego jest zależne od: rodzaju, ziarnistości, wielkości i twardości ściernicy. Do produkcji ściernic wykorzystuje się zwykle: korund, diament, węglik boru jak również węglik krzemu. Najczęściej szlifowanie stosuje się do obróbki materiałów wykonanych z hartowanej stali, ale każdy inny materiał z metalu może być poddany pod tę metodę obróbki.

Oferta obróbki metalu: http://frezstal.pl