Rynek pracy w Polsce - Potok.com.pl

Rynek pracy w Polsce

Rynek pracy w Polsce - Potok.com.plRynek pracy w Polsce zależy od postępu techniki, czy technologii. Kolejnym ważnym punktem jest bezrobocie. Stopa bezrobocia waha się w przedziale od 3 do 4 procent. Co jest zgodne w przypadku każdej gospodarki. Dobrą informacją jest liczba ludzi będąca w wieku produkcyjnym – uległa zwiększeniu. Osób które pracują lub poszukują pracy jest gdzieś koło siedemdziesiąt pięć procent. Na rynku stale jest brak specjalistów. Brak specjalistów uzasadnić można wyborem pracy za granicą i nadmierną konkurencją. Pracodawca w większości przypadków daje zatrudnienie nowym pracownikom jeśli wypracowany zysk pojedynczej osoby pokrywa koszty podjęcia współpracy z drugą osobą.

Co wpływa na zmianę pracy?

Liczba obywateli zmieniających pracę się pomniejszyła. Znaczna część Polaków zmienia pracę w pierwszych sześciu miesiącach od rozpoczęcia pracy. W niektórych przypadkach nawet dwa razy w przeciągu roku. Takie decyzje podejmują najczęściej młode osoby, które cenią swoje zdolności. Czasami przyczyną zmiany pracy jest zatrudnianie pracowników, którzy nie w pełni spełniają warunków do zatrudnienia na stanowisko. Zamiast rozwijać się zawodowo zaistniała konieczność, aby zdobywać doświadczenie od podstaw. Zajmuje to więcej czasu i wymaga właściwego przygotowania. Na przykład na studiach podyplomowych uzupełniających kwalifikacje lub stażu. Powracając do głównego zawodu prawdopodobnie wystąpi konieczność powtórki materiału. Wtedy zostaje wybór do podjęcia – czy zapoczątkować pracę od standardów, które już się osiągnęło? Czy pozostać na stanowisku i czekać na awans? Po wieloletnim zatrudnieniu, wiele osób utwierdza się w przekonaniu, że w takim przypadku może zdecydować się na jakąkolwiek pracę poza krajem i to bez umiejętności posługiwania się językiem, mając korzystniejsze warunki umowy. Praca za granicą? Ten pomysł nie jest żadną nowością. Perspektywy wyjazdu za granicę są odmienne, podstawą do podjęcia pracy jest zapotrzebowanie na określone zawody. W dodatku powiększenie płac minimalnych w krajach Unii Europejskiej czyni je bardziej atrakcyjnym.

Szara strefa w gospodarce

Za nieprawne zatrudnienia grożą ogromne kary, jednak pracodawcy stawiają na ryzyko. Wzrost liczby obcokrajowców, którzy przybyli do kraju szukających zatrudnienia się powiększył. Wraz z rozwojem gospodarki większość obcokrajowców spodziewa się korzystnych warunków umowy i zatrudnienia na dłuższy okres. Jeśli jednak nadarzy się szansa do zarobienia kasy pomijając urząd skarbowy, zysk osiągnięty czasami w kilka dni będzie dwukrotnie lub trzykrotnie większy. A w krajach, gdzie płace są bardzo małe względem tych w Polsce, taki zarobek skłania do ryzyka. Rynek pracy w Polsce traci skuteczność na rzecz nielegalnej działalności osób unikających odpowiedzialności przed organami skarbowymi.